Sædding - Gjesing

Velkommen til Sædding-Gjesing området.


Områdelederen har ordetHanne Damkjær Fisker

Vi er et stort område med 7 afdelinger: Tarphagevej, Norddalsparken, Grønlandsparken, Fyrparken, Åmosehuset, Ådalsparken og Bakkegården. Alle afdelinger har plads til både vuggestue- og børnehavebørn.

Det er mit mål at Sædding-Gjesing området har velfungerende dagtilbud af høj kvalitet, med faglig dygtige medarbejdere og ledelse der professionelt sætter barnet og samarbejde med forældrene i centrum. Derfor er kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere et område jeg lægger særlig vægt på. Det er endvidere vigtigt at vi har et godt arbejdsmiljø i og mellem afdelingerne, hvor trivsel og en god omgangstone er kendetegnende for samarbejdet.

Vi har fokus på at skabe stærke relationer, glæde og innovative læringsmiljøer, hvor læring, udvikling, trivsel, omsorg og dannelse er omdrejningspunktet. Vi arbejder blandt andet med læring og kvalitet ud fra den pædagogiske læreplan og har et godt samarbejde både med andre faggrupper og særligt med dagplejen og Bohr skolen i forhold til overgangene.

Hver afdeling har en pædagogisk leder og vi arbejder på at skabe et stærkt område med lokale forskelle, så vi udnytter fællesskabet optimalt, men hvor der også er plads til afdelingernes individualitet.

Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til at se nærmere på områdeinstitutionen og afdelingernes sider, så I kan få et godt billede af hvem vi er.

Områdeleder
Susanne Olesen