Bestyrelsen

Godkendte principper i Sædding Gjesing området


1. Principper for områdebestyrelsens indstillingsret ved
    ansættelser af fast personale

Der nedsættes et Ansættelsesudvalg: Bestyrelsen deltager i udvælges af kandidater og høres i forhold til ansættelse af fast personale i Sædding- Gjesing området på følgende måde.

 • Ved opslag af ledige stillinger på en afdeling deltager bestyrelsesrepræsentanten fra den afdeling, hvor stillingen af opslået i ansættelsesudvalget  
 • Der skal altid indbydes en bestyrelsesrepræsentant fra den afdeling, hvor stillingen er ledig 
 • Bestyrelsesrepræsentanten læser de ansøgninger, som Pædagogisk leder og medarbejdere har taget fra som mulige emner og kan give sin mening til kende.  
 • Bestyrelsesrepræsentanten fra afdelingen, sidder med ved ansættelse-samtalen. Hvis vedkommende er forhindret, indtræder formanden
   

2. Principper for ændring af åbningstider

I forhold til pg. 14 i Styrelsesvedtægten, kan bestyrelsen fastlægge principper for afdelingernes åbningstid, inden for den ramme, som fastsættes af kommunen.

Ændringer i den udmeldte ramme for afd. åbningstid, skal ske med passende varsel efter gennemførelse af behovsundersøgelser i forældregruppen. Områdebestyrelsen Sødding-Gjesing har besluttet følgende:

 1. Der laves en behovsundersøgelse via Tabulex fremmødestatistik.
 2. Fremmødestatistikken trækkes hver dag i en 6-8 ugers periode, for at dokumentere faktisk behov
 3. Åbningstiden ændres ikke, såfremt der er min én familie der har brug for åbningstiden fast den pågældende dag.
 4. Åbningstiderne må gerne være forskellige i afdelingerne, undersøgelserne og evt. ændringer kan godt kun være i en afdeling.
   

3. Principper for udvidelse af åbningstiden 

 1. Hvis det vurderes et behov for udvidet åbningstid, laves der en skriftlig brugerundersøgelse for samtlige forældre i afdelingen
 2. Såfremt det viser sig, at der er et behov for mere end 12 børn i samme afdeling, kan der laves et forsøgsprojekt med udvidet åbningstid
 3. Et forsøgsprojekt kan vare minimum 3 måneder og max 2 år.
 4. Der gøres status 1 gang årligt over, hvor mange der benytter projektet. Der noteres hvor mange der kommer og dette regnes ud i et gennemsnit pr. gang